Google Analytics

Thursday, May 9

9th May - Valuuttakriiseistä

Currency Crisis - wikipediaKriisityyppi I: KIINTEÄ valuuttakurssi ja reservit:

Mikäli tulee epäily, että kiinteää valuuttakurssia ei pystytä pitämään ennallaan, spekulaattorit myyvät maan valuuttaa, sen ulkomaanvaluuttareservit hupenevat, mikä herättää loputkin spekulaattorit myymään, ennenkuin reservit loppuvat.

Kriisityyppi II: KIINTEÄ valuuttakurssi ja useat tasapainopisteet
Maa, joka haluaa pitää työllisyyden ja talouden toimeliaisuuden (nimellinen BKT) jollain tietyllä tasolla, saattaa joutua tilanteeseen, missä se hyötyisi valuuttansa heikkenemisestä. Markkinat arvaavat tämän, ja ennakoivat kellutusta / devalvaatiota. Maa voi pistää hanttiin nostamalla korkoja ja dumppaamalla valuuttareservejään, mutta samalla se ajaa taloutensa vielä huonompaan kuntoon, ja nurinkurisesti hyötyisi vielä enemmän valuuttansa kellumaan päästämisestä.

Kriisityyppi III: KIINTEÄ tai KELLUVA valuuttakurssi, pankki- ja finanssijärjestelmä.
Maan kotitaloudet, yritykset ja pankkijärjestelmä ovat velkaantuneet ulkomaisessa valuutassa, koska sitä on pidetty hyvänä sijoituksena. Jossain vaiheessa tilanne kääntyy, ja ulkomaiset sijoittajat poistuvat. Tämä luo kiinteälle valuuttakurssille devalvoitumispaineita (markkinat hyökkäävät ennakoiden) tai vaihtoehtoisesti kelluva heikkenee suoraan. Kun maan valuutta heikkenee, maan kotitalouksien, yritysten ja pankkijärjestelmän ulkomaanvaluuttamääräiset velat ovat aiempaa kalliimpia kotimaan valuutassa.

Ykkönen on ”arvovapaa”. Kakkonen on hyödyllinen ilmiö: maa, joka on jäänyt haitallisen kurssitason valuuttakytkökseen kiinni, joutuu lopulta irrottamaan valuuttansa. Käytännössä maa on ”ryssinyt” asiansa, minkä jälkeen se tarvitsee heikomman kurssin valuutalleen. Kolmonen on monimutkaisempi. Se vihjaa, että järkeä ei välttämättä ole mukana kohdemaata lainoittavilla tai kohdemaassa velkaa ottavilla. Kun pääoma syystä tai toisesta päättää poistua maasta, tai sen totuttu maahantulotahti hidastuu, maan talous kippaa.

Jos tästä nyt pitäisi vetää jotain johtopäätöksiä, ne ovat:
-spekulaattorit ovat viestintuojia
-kiinteä valuuttakurssi aiheuttaa helpommin ongelmia kuin kelluva
-erityisen vaarallinen kuvio on vapaat pääomamarkkinat (sijoitukset virtaavat vapaasti) ja kiinteä valuuttakurssi
-on kyseenalaista, onko pankkien vapaa toiminta ja vapaat pääomamarkkinat pitemmän päälle kuvio, jota voidaan pitää vakaana.


Tämä oli Suomen katastrofi 90-luvun alussa, ja nyt se on koko Euroopan katastrofi. Tätä tuo Krugman on paukuttanut koko ajan. Ymmärrettävää, että sitä viestiä ei haluta kuunnella Euroopassa.