Google Analytics

Monday, February 17

17th Feb - Greece deficit / GDP


Greek deficit/GDP

Kinastellessani Lasse Forsbackan kanssa hän esitti, että Kreikan budjettivaje/BKT supistui jo hieman, mutta finanssikriisi (Lehman-kortti) sysäsi vajeen rajuun kasvuun. Mielestäni jos käyrää tarkastelee, näkee selvästi, että budjettivaje alkoi trendata suuremmaksi välittömästi euron käyttöönoton myötä. Mielestäni Forsbackan havainnot ovat tarkoitushakuisia. Hän ei halua kiinnittää huomiota siihen, että Kreikan makroluvut alkoivat heiketä  heti euroon liittymisen jälkeen, ja vaihtotasevaje räjähti kasvuun 2005 alkaen - kauan ennen Lehmaneita.

Selityskin on olemassa. Forsbacka on vahvasti EU-, euro ja NATO-myönteinen, oman ilmoituksensa mukaan.